Najważniejsze pytania o pompy ciepła

pytanie o pompy ciepła

Pierwszym pytaniem, jakie zadają osoby zainteresowane pompami ciepła jest oczywiście to, w jaki tak w ogóle sposób działają takie systemy.

Mówiąc w skrócie, zasada ich działania jest dość zbliżona do zwykłych lodówek. Zadaniem lodówki jest pobieranie ciepła i odprowadzanie go na zewnątrz, podczas gdy pompa działa dokładnie odwrotnie – pobiera ciepło z otoczenia i wprowadza je do mieszkania.

Kolejnym istotnym pytaniem jest to, z jakich źródeł ciepła mogą korzystać takie pompy.

Wybór jest tutaj bardzo szeroki, bowiem pompy mogą pobierać ciepło zarówno z gruntu, jak i wody czy powietrza. W każdym przypadku pompy pobierają po prostu energię słoneczną, która gromadzi się w różnych elementach naszego otoczenia. Energia taka jest odbierana przez obieg grzewczy, co pozwala pompie na uzyskanie odpowiedniej temperatury. Następnie może ona być wykorzystana do ogrzania całego domu lub dostępnej w nim wody. Jest to zatem bardzo ekologiczne rozwiązanie, które korzysta z naturalnych i w pełni odnawialnych źródeł energii.

komfort korzystania pompa ciepłaWielu ludzi ma pewne wątpliwości co do komfortu korzystania z takich pomp ciepła – okazuje się jednak, że są one zupełnie nieuzasadnione.

Pompy ciepła nie mają zbyt dużych rozmiarów; na pewno nie są większe od kotłów, które nadal są powszechnie stosowane. Ponadto nowoczesne pompy są w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu możemy tutaj bez problemów ustawiać interesującą nas akurat temperaturę i dopasowywać ją do własnych wymagań.

Istnieje ponadto wiele sposobów na uzyskiwanie energii ze środowiska, z których mogą korzystać takie pompy.

Pierwszym rozwiązaniem jest poziomy kolektor, który umieszcza się na głębokości około 1,5 metra pod ziemią. Jest to dobre wyjście głównie w przypadku nowego budownictwa, bowiem stwarza konieczność zakopania pod ziemią wielu rur. Nieco mniejszym rozwiązaniem jest sonda gruntowa; potrzebuje ona mniejszej powierzchni, ale jednocześnie trzeba ją zakopać znacznie głębiej.

Projektant instalacji wentylacji i klimatyzacji, koordynator projektów branżowych