Podstawowe rodzaje pomp ciepła

pompa powietrze-wodaW przypadku pomp ciepła niezwykle istotną kwestią jest przygotowanie odpowiedniego dolnego źródła instalacji – w przeciwnym wypadku takie urządzenie nie będzie mogło działać w pełni sprawnie. Za takie dolne źródło może posłużyć grunt, powietrze lub woda.

Pompy ciepła dzielą się obecnie na trzy podstawowe rodzaje, właśnie ze względu na rodzaj wykorzystywanego przez nie dolnego źródła:

solanka-woda

powietrze-woda

woda-woda

Pompa ciepła typu solanka-woda działa dzięki ciepłu wydobywanemu z wnętrza ziemi. Występuje tutaj oparty o pompę ciepła węzeł grzewczy który znajduje się w gruncie; jego zadaniem jest pobieranie ciepła z ziemi. Wielką zaletą panującego w Polsce klimatu jest to, że temperatura gruntu jest praktycznie taka sama przez cały rok, dzięki czemu pompa zawsze może pracować równie wydajnie. Istnieją dwa rodzaje instalacji które można przygotować w celu pobierania ciepła z ziemi na potrzeby pompy – są to sondy głębinowe oraz kolektory powierzchniowe poziome. Rury wypełniane są glikolem, który pod ziemią utrzymuje stałą temperaturę. W przypadku pierwszej formy zaletą są dość niewielkie rozmiary, ale jednocześnie konieczne jest przy tym wykonanie głębszych odwiertów. Kolektory wymagają z kolei większej wolnej powierzchni, ale jednocześnie układa się je tylko na głębokości dwóch metrów. Trudno jest zatem jednoznacznie określić, które rozwiązanie jest najlepsze. Wpływa na to wiele różnych czynników, takich jak rodzaj ziemi na konkretnej działce i inne dość indywidualne kwestie.

pompa ciepłaPompa powietrze-woda posiada tę zaletę, że w jej przypadku nie jest konieczna tak duża ingerencja w fundamenty danego obiektu. Pompa ta funkcjonuje w oparciu o wymiennik lamelowy, wykorzystujący ciepło powietrza. W jej wnętrzu umieszczone są specjalne zasobniki z wodą, których działanie jest zbliżone do klimatyzatorów.

W przypadku pompy woda-woda źródłem ciepła jest woda gruntowa. Taka pompa działa zazwyczaj w oparciu o system studni, których poziom rozbudowania jest uzależniony od zapotrzebowania na ciepło w danym obiekcie.

Inżynier automatyk, specjalista ds. zagadnień elektrycznych związanych z dziedziną klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa